Thay đổi kiểu chữ trông facebook chat, comment - Kí tự đặc biệt trong facebook chat comment

Thảo luận trong 'Thủ thuật máy tính' bắt đầu bởi Trương Minh Dương, 11/11/13.

Lượt xem: 5,105

 1. Bạn thấy trên facebook có rất nhiều ký tự lạ và đẹp, đó là một phần mềm tạo kiểu chữ đặc biệt trong facebook chat, phần mềm cho phép thay đổi font chữ trong facebook comment, đổi kiểu font trong facebook chat cực kỳ hay. Hãy thử sử dụng tool này nào.

  Bạn muốn gây ấn tượng với một người bạn nào đó trên
  Facebook - Công cụ chuyển đổi chữ sang ký tự đặc biệt hay chữ có màu dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó dễ dàng - Với những font chữ đặc biệt, bạn sẽ dễ dàng chuyển tải những thông điệp tình yêu, hay những lời chúc ngộ nghĩnh đến với bạn của mình. Hãy thử xem nhé, chắc chắn bạn sẽ tạo nên những bất ngờ không nhỏ đối với bạn bè, người thân của mình đâu !

  [TABLE="class: tr-caption-container"]
  [TR]
  [TD="align: center"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: tr-caption, align: center"]Hiệu ứng khi sử dụng Tool Facebook Text[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  HƯỚNG DẪN : Bạn hãy chọn một phong cách ký tự mà bạn muốn viết cho tin nhắn của mình ở mục CHỌN PHONG CÁCH. Viết một thông điệp vào ô TIN NHẮN ( lưu ý là hiện tool này chưa hỗ trợ tiếng Việt - Do đó bạn vui lòng viết bằng các ký tự không dấu nhé ! ). Sau đó hãy sao chép mã số nhận được và dán vào ô chat của Facebook là được nhé !


  Download tool tại đây

  http://mediafire.com/?gskjsxdlkjf4sd


  Còn đây mình xin giới thiệu một số ký tự đặc biệt chèn vào facebook commet cực đẹp  ───▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄───
  ───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
  ────█░░█░░░░░█░░█────
  ─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
  █░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█
  █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
  █░░╦─╦╔╗╦─╔╗╔╗╔╦╗╔╗░░█
  █░░║║║╠─║─║─║║║║║╠─░░█
  █░░╚╩╝╚╝╚╝╚╝╚╝╩─╩╚╝░░█
  █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
  Mickey mouse
  ______________$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$_______$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$_____$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$__$$__$$$______________$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$____$_______________$__________$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$____$$$____________$$____________$$$$$$$$$$
  _______________$$$_$$$$$$_$$$$$__________________$$$
  ________________$$____$$_$$$$$
  _______________$$$$$___$$$$$$$$$$
  _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$
  _______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$
  ______________$$$__$___$$$______$$$$
  ______________$$$_$__________$$_$$$$
  ______________$$$$$_________$$$$_$_$
  _______________$$$$__________$$$__$$
  _____$$$$_________$________________$
  ___$$$___$$______$$$_____________$$
  __$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$
  _$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$
  _$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$
  _$$_____$___$___$$$$____$____$$
  __$_____$$__$$$$$$$____$$_$$$$$
  __$$_____$___$_$$_____$__$__$$$$$$$$$$$$
  ___$_____$$__$_$_____$_$$$__$$__$______$$$
  ____$$_________$___$$_$___$$__$$_________$
  _____$$_$$$$___$__$$__$__________________$
  ______$$____$__$$$____$__________________$
  _______$____$__$_______$$______________$$
  _______$$$$_$$$_________$$$$$$$__$$$$$$
  __________$$$_________________$$$$$  Hello Kitty

  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
  ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
  ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
  ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
  ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´


  Hình ghép rất đẹp cho facebook  _______________________________________________¶¶
  ______________________________________________¶¶¶¶
  ____________________________________________¶¶¶¶¶¶¶
  __________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶__¶__¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶_____¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
  ¶________¶¶¶________¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


  Fairy
  ___________________________________o88888o
  _________________________88o_____o88888888
  _______________________o888o___o8888888888
  _______o888ooo________o8888o_888888888888
  __ooo8888888888888___88888888888888888888
  ___*88888888888888o_88888888888888888888
  ___o8888888888888__88888888888888888888
  __o8888888888888__88888888888888888888
  ___88888888888*__888888888888888888*
  ______*88888*___888888888888888*
  _______888888__88888888888888*
  ______o88888888888888888888*
  ____o888888888888888888888888888888888888888oo
  ___8888888888888888888888888888888888888888888o
  _o8888888888888888888888888888888888888888888*
  888888888888888888888888888888888888888888**
  *8888888888888888888888888888888**
  _*88888888888*_88888
  __8888888888*___*8888
  __8888888888_____88888o
  __*888888888o_____88888o
  ___88888888888_____*8888o
  ___*888888888888o___*8888o
  ____*8888888888888o___*888o
  _____*88888888888888____8888
  _______8888888888888o____*888
  ________888888888888______*888o
  _________8888888888*_______*8888
  _________*8888888888oo______*888
  __________*8888888888888o
  ___________*88888888888888o
  ____________*888888888888888o
  ______________88888888___8888o
  _______________8888888_o88888
  _______________*8888888888*
  _________________8888888*
  __________________88888888888o
  ___________________88888888__*o
  ____________________8888888o
  _____________________8888888
  ______________________8888888
  ______________________*8888888
  ______________________888888888oo
  ______________________888__888888o
  _____________________o88___88888
  _____________________*_____8888
  __________________________o88  Love deer

  _______0¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
  ____¶¶¶¶_______0¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶0
  ___¶¶¶0__________¶¶00¶¶¶¶00¶¶¶¶¶
  ___¶¶0___________¶¶¶¶¶________¶¶¶0
  ___¶¶0__________¶¶¶¶¶0_________¶¶¶
  ___¶¶0________0¶¶___¶¶__________¶¶¶
  ___0¶¶_______________000________¶¶¶
  ____¶¶¶_________________________¶¶0
  _____0¶¶0______________________¶¶¶
  _______¶¶____________________¶¶¶0
  __0¶¶¶¶¶¶¶0_______________0¶¶¶¶
  ¶¶¶¶0000¶¶¶0___________0¶¶¶¶0
  ¶¶________¶¶_________¶¶¶¶¶
  ¶¶________o¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
  ___________¶¶____0¶¶0______¶¶¶
  ___________¶¶___0¶¶_________¶¶¶
  _______¶¶¶_0¶___¶0__________¶¶¶
  ________¶¶¶¶¶00¶¶¶¶_________0
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶00¶¶¶¶
  _______0¶¶¶___¶¶¶
  _______0¶¶¶0__________________________00
  ________¶¶¶¶0_________________________¶¶¶
  ________0¶¶¶¶_________________________¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶______________________0¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶0________________¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶0___________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
  ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶0__0¶¶¶0___________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶0___________0¶¶¶____________¶¶¶00¶¶0
  ___¶¶_____________¶¶¶_____________¶¶¶_0¶¶
  ___¶¶0____________0¶¶______________¶¶0_¶¶
  ___0¶0_____________¶¶0______________¶¶__¶¶
  ____¶¶_____________¶¶¶______________0¶¶__¶¶
  ____¶¶¶____________0¶¶_______________¶¶¶_¶¶¶
  _____¶¶_____________¶¶_______________0¶¶__¶¶
  ____________________0¶________________¶¶__¶¶
  _____________________¶0______________0¶___¶0
  _____________________¶0______________0¶___¶0
  _____________________¶¶_____________0¶____¶
  _____________________¶¶0____________¶¶___¶¶
  _____________________0¶____________0¶0__¶¶0

  Pegasus, Unicorn, or a flying horse X)

  ............(¯`'•.
  ..............(¯'•(¯'•............_/)/)
  ...............(¯'•.(¯'•.......((.....((
  ................(¯`'•(¯'•...((.)..(. ‘ /)
  .................(¯`'•.(¯'((.)....|\_/
  .....,,,~”¯¯¯`'¯(_¸´(_.)......|
  ...(((./...........................)__
  ..((((.\......),,...........(...../__`\
  ..))))..\ . .//...¯¯¯¯¯¯¯' \.../... / /
  .(((...../ .// .............. | ./.....\/
  .))).....| ||.................| |...........♥♥♥
  ((........) \\.................) \...........\|/
  .^^^^.""'"'.^^^^^^^..""".^^^^.""""

  Dolphin
  __________________ ##
  _________________###*
  ______________.*#####
  _____________*######
  ___________*#######
  __________*########.
  _________*#########.
  _________*#######*##*
  ________*#########*###
  _______*##########*__*##
  _____*###########_____*
  ____############
  ___*##*#########
  ___*_____########
  __________#######
  ___________*######
  ____________*#####*
  ______________*####*
  ________________*####
  __________________*##*
  ____________________*##
  _____________________*##.
  ____________________.#####.
  _________________.##########
  ________________.####*__*####  Skulls and bones pirate flags

  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒██████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░██░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░██▒░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░▒██░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░██▒░██░░░░░▒▒▓███▒░░░░░░░▒███▓▒▒░░░░░██░▓██░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░██░██░░██████████▒░░░░░▓██████████░░██▒██░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░████░████████████░░░░░████████████░████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░███░▒██████████░░░░░░░██████████▒░██▒░░░░░░░░░▒░░░░░░
  ░░░░░▒████░░░░░░░▓█▒░░█████████░░░░░░░░░█████████░░▒█▓░░░░░░▓████░░░░░
  ░░░░░██░▒██▒░░░░░██░░░░██████▓░░░░█░█░░░░███████░░░░██░░░░░███░░██░░░░
  ░░░░░██░░░██▓░░░░██░░░░░░▒▓▓░░░░▒██░██░░░░░▓▓▒░░░░░▒██░░░░███░░░██░░░░
  ░░░▓██▒░░░░████▓░░██░░░░░░░░░░░░███░███░░░░░░░░░░░░██░░█████░░░░▓██▒░░
  ░░██▓░░░░░░░░▒████████▓░░░░░░░░████░███▓░░░░░░░▒▓████████░░░░░░░░░███░
  ░░██▓▒▓███▓░░░░░░▓████████▓░░░░████░███▓░░░░▓████████▓░░░░░░████▓▓███░
  ░░░███████████▒░░░░░░███████░░░░██░░░██░░░░██████▓░░░░░░▓███████████░░
  ░░░░░░░░░░░░▓█████░░░░██▓▓░██░░░░░░░░░░░░░██░█▒██░░░▒█████▓░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▒▒█▓█░███▓▓▒▒▒▓▒▒▓▓▓███▒███░▓█████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▒▓█▒▒█░█▒█░█░█▓█▒█▓░█░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██▓█▓█▓█▒█▒█▓█▓████░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░▓█▓█░█▒█░█░█▒█▒███▒░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░▓█████░░██░░░▒█████▓█▓█████▒░░░██░▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░▒██████████▓░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▒░░░░░▓██████████▒░░░░░
  ░░░░░░██░░░▓▓▓░░░░░░▒██████▓░░░░░░░░░░░░░░░███████▒░░░░░░▓▓▒░░▒██░░░░░
  ░░░░░░▓██░░░░░░░░▓████▓░░░█████▒░░░░░░▒▓█████░░░▓████▓░░░░░░░▒██▓░░░░░
  ░░░░░░░░███░░░░████▒░░░░░░░░▓█████████████▒░░░░░░░░▒████░░░░███░░░░░░░
  ░░░░░░░░░██░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░██░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░██▒▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▒▓██░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  Sexy girl in bikini

  _______ad88888888888888888888888a,
  ________a88888"8888888888888888888888,
  ______,8888"__"P88888888888888888888b,
  ______d88_________`""P88888888888888888,
  _____,8888b_______________""88888888888888,
  _____d8P'''__,aa,______________""888888888b
  _____888bbdd888888ba,__,I_________"88888888,
  _____8888888888888888ba8"_________,88888888b
  ____,888888888888888888b,________,8888888888
  ____(88888888888888888888,______,88888888888,
  ____d888888888888888888888,____,8___"8888888b
  ____88888888888888888888888__.;8'"""__(888888
  ____8888888888888I"8888888P_,8"_,aaa,__888888
  ____888888888888I:8888888"_,8"__`b8d'__(88888
  ____(8888888888I'888888P'_,8)__________88888
  _____88888888I"__8888P'__,8")__________88888
  _____8888888I'___888"___,8"_(._.)_______88888
  _____(8888I"_____"88,__,8"_____________,8888P
  ______888I'_______"P8_,8"_____________,88888)
  _____(88I'__________",8"__M""""""M___,888888'
  ____,8I"____________,8(____"aaaa"___,8888888
  ___,8I'____________,888a___________,8888888)
  __,8I'____________,888888,_______,888888888
  _,8I'____________,8888888'`-===-'888888888'
  ,8I'____________,8888888"________88888888"
  8I'____________,8"____88_________"888888P
  8I____________,8'_____88__________`P888"
  8I___________,8I______88____________"8ba,.
  (8,_________,8P'______88______________88""8bma,.
  _8I________,8P'_______88,______________"8b___""P8ma,
  _(8,______,8d"________`88,_______________"8b_____`"8a
  __8I_____,8dP_________,8X8,________________"8b.____:8b
  __(8____,8dP'__,I____,8XXX8,________________`88,____8)
  ___8,___8dP'__,I____,8XxxxX8,_____I,_________8X8,__,8
  ___8I___8P'__,I____,8XxxxxxX8,_____I,________`8X88,I8
  ___I8,__"___,I____,8XxxxxxxxX8b,____I,________8XXX88I,
  ___`8I______I'__,8XxxxxxxxxxxxXX8____I________8XXxxXX8,
  ____8I_____(8__,8XxxxxxxxxxxxxxxX8___I________8XxxxxxXX8,
  ___,8I_____I[_,8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8__8________8XxxxxxxxX8,
  ___d8I,____I[_8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8b_8_______(8XxxxxxxxxX8,
  ___888I____`8,8XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8,_____,8XxxxxxxxxxxX8
  ___8888,____"88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8)8I____.8XxxxxxxxxxxxX8
  __,8888I_____88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_`8,__,8XxxxxxxxxxxxX8"
  __d88888_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxxxX8'__`8,,8XxxxxxxxxxxxX8"
  __888888I_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxX8'____"88XxxxxxxxxxxxX8"
  __88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxxXX8)______)8XXxxxxxxxxXX8"
  __8888888I,_``""""""8888888888888888aaaaa8888XxxxxXX8"
  __(8888888I,______________________.__```"""""88888P"
  ___88888888I,___________________,8I___8,_______I8"
  ____"""88888I,________________,8I'____"I8,____;8"
  ___________`8I,_____________,8I'_______`I8,___8)
  ____________`8I,___________,8I'__________I8__:8'
  _____________`8I,_________,8I'___________I8__:8
  ______________`8I_______,8I'_____________`8__(8
  _______________8I_____,8I'________________8__(8;
  _______________8I____,8"__________________I___88,
  ______________.8I___,8'_______________________8"8,
  ______________(PI___'8_______________________,8,`8,
  _____________.88'____________,@@___________.a8X8,`8,
  _____________(88_____________@@@_________,a8XX888,`8,
  ____________(888_____________@@'_______,d8XX8"__"b_`8,
  ___________.8888,_____________________a8XXX8"____"a_`8,
  __________.888X88___________________,d8XX8I"______9,_`8,
  _________.88:8XX8,_________________a8XxX8I'_______`8__`8,
  ________.88'_8XxX8a_____________,ad8XxX8I'________,8___`8,
  ________d8'__8XxxxX8ba,______,ad8XxxX8I"__________8__,__`8,
  _______(8I___8XxxxxxX888888888XxxxX8I"____________8__II__`8
  _______8I'___"8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8I'____________(8__8)___8;
  ______(8I_____8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8"______________(8__8)___8I
  ______8P'_____(8XxxxxxxxxxxxxxX8I'________________8,_(8___:8
  _____(8'_______8XxxxxxxxxxxxxxX8'_________________`8,_8____8
  _____8I________`8XxxxxxxxxxxxX8'___________________`8,8___;8
  _____8'_________`8XxxxxxxxxxX8'_____________________`8I__,8'
  _____8___________`8XxxxxxxxX8'_______________________8'_,8'
  _____8____________`8XxxxxxX8'________________________8_,8'
  _____8_____________`8XxxxX8'________________________d'_8'
  _____8______________`8XxxX8_________________________8_8'
  _____8________________"8X8'_________________________"8"
  _____8,________________`88___________________________8
  _____8I________________,8'__________________________d)
  _____`8,_______________d8__________________________,8
  ______(b_______________8'_________________________,8'
  _______8,_____________dP_________________________,8'
  _______(b_____________8'________________________,8'
  ________8,___________d8________________________,8'
  ________(b___________8'_______________________,8'
  _________8,_________a8_______________________,8'
  _________(b_________8'______________________,8'
  __________8,_______,8______________________,8'
  __________(b_______8'_____________________,8'
  ___________8,_____,8_____________________,8'
  ___________(b_____8'____________________,8'
  ____________8,___d8____________________,8'
  ____________(b__,8'___________________,8'
  _____________8,,I8___________________,8'
  _____________I8I8'__________________,8'
  _____________`I8I__________________,8'
  ______________I8'_________________,8'
  ______________"8_________________,8'
  ______________(8________________,8'
  ______________8I_______________,8'
  ______________(b,___8,________,8)
  ______________`8I___"88______,8i8,
  _______________(b,__________,8"8")
  _______________`8I__,8______8)_8_8
  ________________8I__8I______"__8_8
  ________________(b__8I_________8_8
  ________________`8__(8,________b_8,
  _________________8___8)________"b"8,
  _________________8___8(_________"b"8
  _________________8___"I__________"b8,
  _________________8________________`8)
  _________________8_________________I8
  _________________8_________________(8
  _________________8,_________________8,
  _________________Ib_________________8)
  _________________(8_________________I8
  __________________8_________________I8
  __________________8_________________I8
  __________________8,________________I8
  __________________Ib________________8I
  __________________(8_______________(8'
  ___________________8_______________I8
  ___________________8,______________8I
  ___________________Ib_____________(8'
  ___________________(8_____________I8
  ___________________`8_____________8I
  ____________________8____________(8'
  ____________________8,___________I8
  ____________________Ib___________8I
  ____________________(8___________8'
  _____________________8,_________(8
  _____________________Ib_________I8
  _____________________(8_________8I
  ______________________8,________8'
  ______________________(b_______(8
  _______________________8,______I8
  _______________________I8______I8
  _______________________(8______I8
  ________________________8______I8,
  ________________________8______8_8,
  ________________________8,_____8_8'
  _______________________,I8_____"8"
  ______________________,8"8,_____8,
  _____________________,8'_`8_____`b
  ____________________,8'___8______8,
  ___________________,8'____(a_____`b
  __________________,8'_____`8______8,
  __________________I8/______8______`b,
  __________________I8-/_____8_______`8,
  __________________(8/-/____8________`8,
  ___________________8I/-/__,8_________`8
  ___________________`8I/--,I8________-8)
  ____________________`8I,,d8I_______-8)
  ______________________"bdI"8,_____-I8
  ___________________________`8,___-I8'
  ____________________________`8,,--I8
  _____________________________`Ib,,I8
  ______________________________`I8I  Maximum ^^

  -______ ___,8888"____"P888888888888888888888b,
  -_ _______d88__________`""P8888888888888888888,
  -_ ______,8888b________________""888888888888888
  -__ _____d8P' ' '__,aa,________________'""8888888888b
  -______888b8bd8888888.... __d888888888888888888888
  -__ ____88888888888888888888888__.;8_'"""__(88888888
  -______8888... `b8d'____(88888
  -______888888888888I:8888888"__,8"__ `b8d'____(88888
  -______Y8888888888I'888888P'__,8) ____________88888
  -______`88888888I"__8888P'___, 8"_ ___________88888
  -_______8888888I'___888"___,8"_ _ (.__.)________88888
  -_______Y8888I"_____"88,__,8" ______________,88888P
  -_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
  -_______(88I'__________", 8"___]M"""""""M____,888888
  -______,8I"___________ _,8(_____"aaaa"___,8888888
  -_____,8I'____________ ,888a___________,8888888)
  -____,8I'____________,8 88888,_______,888888888
  -___,8I'____________,8888 8888'`-===-'888888888'
  -__,8I'____________,888888 8888,_____888888888
  -__8I'____________,8""8888888 88a____"888888888'
  -__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888'
  -__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888'
  -__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma,.
  -___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
  -___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
  -____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
  -____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
  -_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
  -_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
  -______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
  -______` 8I____ ,I'_______________________`8_"88'___________"8,
  - ______'8I_____(8_________,aaa,__________8__88,___ _________"8,
  -______,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,
  -______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________,8,
  -___ __888I____"8,__________"""____________8___________ _______(88W
  -_____8888,____I8,___________________ ___,8I__________________(88M
  -____,8888I_____Pb,_ ___________________,8'8,___________________`8"
  -_ ___d88888,_____Pb,__________________,8'_`8,_______ __________,8"
  -____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,______________,8"
  -____8888888,______ `Iba.____________,aP"______`8a___________a8"
  -___ _8888888I,_________"I8bmmmmmdP"____________"8a____ __,8"
  -____(8888888I,___________""""""________.__ _________"8mmmP"
  -_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8"
  -______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
  -_____________` 8I,________________,8I'_______`I8,____8)
  -_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
  - _______________`8I,____________,8I'___________I8__ _:8
  -________________`8I__________,8I'___________ __`8__(8
  -_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
  -_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
  -________________.8I_____,8' _______________________8"8,
  -________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
  -____________ ___.8I'_______________@@____________'8,`'8,
  -___ ____________(PI_______________@@@____________`8,`8 ,
  -______________(RI'__.______________@@'_______. _____"b__`8,
  -_____________.BI'_______,I_________ ____________8I_____"a__`8,
  -____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
  -______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
  -__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
  -__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
  -_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
  -_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
  -________(8'____ _______________________.8"____________(8___8)___8I
  -_______(... :__________________`8,8____8
  -_______8I________`V ,______________,8___________________`8,8___;8
  -__ _____8'__________Va,_________,a8'_________________ ____`8I__,8'
  -_______8____________V8baaaaad88'___ ____________________8'_,8'
  -_______8_____________ V88888888'_______________________8__,8'
  -_______8 ______________V888888"_______________________d'__8 '
  -_______8_______________V88888_________________ _______8_8'
  -_______8________________"V88'_______ __________________"8"
  -_______8,________________V 8___________________________8
  -_______8I_________ ________,8'__________________________d)
  -_______` 8,_______________d8__________________________,8
  - ________(b_______________8'_______________________ __,8'
  -_________8,_____________dP________________ _________,8'
  -_________(b_____________8'_________ _______________,8'
  -__________8,___________d8____ ____________________,8'
  -__________(b___________8 '_______________________,8'
  -___________8,_______ __a8_______________________,8'
  -___________(b____ _____8'______________________,8'
  -____________8,_ ______,8______________________,8'
  -____________(b _______8'_____________________,8'
  -_____________8 ,_____,8_____________________,8'
  -_____________(b _____8'____________________,8'
  -______________8,_ __d8____________________,8'
  -______________(b__,8 '____________________,8'
  -_______________8,,I8___ _________________,8
  Anime girl in bikini

  ‎. ... ... ... ... ... ... ... ... ,,----~~”'¯¯¯¯¯¯”'~~----,,
  ... ... ... ... ... ...,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯”'~,,
  ... ... ... ... ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”~,,
  ... ... ... ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
  ... ... ...,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
  ... ... .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|:::::::|:::::::\\:::::::::::|:|:::::\::\
  ... ... /::::::/:::|::::::|:::::|::|::::\:\:::::/\::::/:::||:::::::::|:/::::::|:::|
  ... .../::::::|:::::\::::::\::::\::\::::/\:\,::/::\::/::::|:|:::::::/\/::::::/::::|
  ... ../::::::/::::::'\::::::\-,:::\/\::/: :\-,”/ : :\/:\:::/: |:::::/::/::::::|::::/
  ... ./::::::|:::::::::\::::::\|::/: \/: : : \/: : : : : \,/: \/::_/\//:\:::::/:::/
  ... /::::::/::/:::::::|::/,__/:/: :__/ . .: : : : : : :\__. \/: \:::::/::/:::/
  ... |:::|::::::::::::/::/::::/;/ ;/ ,. .,\: : : : : : : / ,._., \ /::::::|::/:|
  ...|:::/:::/::::::::/::/|:::|.\: |.|❤||; : : : : : :|.|.❤||;|::|:::\/:/
  ...|::|:::|::::::::/:::\|:::'\,|: \."'" /: : : : : : : :'\." '"/ : \: |:::|::\
  ...|::|:::|:::::::/:::::|::::|/: : “¯': : : : : : : : : :"¯'' : : :\ : :/::::'\
  ...|::|:::|::::::/:::::/:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : :| :/::::::|
  ... \:|:::|:::::|::::::|::::::|,: : : : : : :~,___,~: : : : : :,-“:::::::|::|
  ... .'\|::|:::::|::::::||::::::\'~,: : : : : : '~--~': : : : ,,~”\:::::::::|:/
  ... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\::::::::/
  ... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
  ... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
  ... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
  ..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
  ..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
  ..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-'\,|: :|
  ...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
  ... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,_,: : : “-,: : : : : : : : :,/”'-,
  ... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“....”-,:\: : : : '\: : : : : : :,/.......”-,
  ... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\*/ : : : :|: : : : : :,-“...........'|
  ... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\/ : : : : /: : : : : :,-“............./
  ... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : : /................./
  ... ... .....\ : : : : : : : : : \........................\:,-“: : : : :,/............/
  ... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,”======',_..........,-“\
  ... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: ¯”'~---~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,': :\
  ... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
  ... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
  ... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
  ... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
  ... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
  ... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
  ... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
  ... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
  ... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
  ... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
  ... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
  ... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : :| : : : :\: |
  ... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
  ... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
  ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
  ... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
  ... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
  ... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
  ... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
  ... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
  ... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-~.|\: : : : : : \:|
  ... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.......................|: : : : : : : \|
  ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.....................\: : : : : : : :\,
  ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\....................“\: : : : : : : : '\
  ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\...............,/: : :\: : : : : : :\
  ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,...........,/: : : : '\: : : : : : ||
  ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
  ... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
  ... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|
  ... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
  ... ... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
  ... ... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/

  Girl

  ````´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´Sweet
  ´´´´´¶¶¶¢¢¢¢¶¶¶´´´´´
  ´´´´1¶¶¢¢¢¢¢¢¶¶´´´´´
  ´´´´¶¶¢¢¢¢¢¢¢¶1´´´´´Caring
  ´´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¢¶¶´´´´´
  ´´´¶¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢¶´´´´´
  ´´1¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢1´´´´´´Naughty
  ´´7¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢¶¶¶´´´´
  ´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¶¶´´´
  ´´¶¶¶¶¶¶¢¢¢¢¢¢¢¶¶´´´$3X!
  ´1¶¶¶´´¶¶¢¢¢¢¢¶¶´´´´
  ´¶¶¶´´´´¶¶¢¢¢¢¶7´´´´
  7¶¢¢1´´´´¶¢¢¢¢¶´´´´´Inteligent
  ´¶¶¶¶¶¶¶¢¢¢¢1¶¢´´´´´
  ´´´´´´1¢¢¢¢¢¢¶7´´´´´
  ´´´´´¢¢¢1111¢¶´´´´´´Loving
  ´´´´¶¶¢¢1111¶¶´´´´´´
  ´´´1¶¢111111¶´´´´´´´
  ´´´´¶¢111111¶´´´´´´´Loyal
  ´´´´¶¢111111¶´´´´´´´
  ´´´´1¶111111¶´´´´´´´
  ´´´´´¶¢1111¢¶´´´´´´´Reliable
  ´´´´´´¶1111¶¢´´´´´´´
  ´´´´´´¶1111¶´´´´´´´´
  ´´´´´´¶¢111¶7´´´´´´´Freaky
  ´´´´´´¶1111¶¢´´´´´´´
  ´´´´´1¶¢111¢¶´´´´´´´
  ´´´´´¶¢1111¢¶´´´´´´´Humuorus
  ´´´´¢¶¢¢¢¢¢¢¢´´´´´´´
  ´´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¶´´´´´´´
  ´´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¶´´´´´´´Dependable
  ´´´´¢¶¢¶1¶¶¢¶¶´´´´´´
  ´´´´´¶¢¶´´¶¶¢¶´´´´´´
  ´´´´´¶¢¶´´´¶¢¶¢´´´´´Trendy
  ´´´´´¶¢¶7´´1¶¶¶´´´´´
  ´´´´´¶¢¶1´´´1¶¶¶´´´´
  ´´´7¶¶¢¶¶´´´´¶¢¶¶´´´Beautiful
  ´´´´¶¶¢¢¶´´´¶¶¢¢¶¶´´
  ´´´´¶¶¢¶¶¶7´´¶¶¢¢¶´´

  Chick

  _____Sexy?Sex
  ____?Sexy?Sexy
  ___y?Sexy?Sexy?
  ___?Sexy?Sexy?S
  ___?Sexy?Sexy?S
  __?Sexy?Sexy?Se
  _?Sexy?Sexy?Se
  _?Sexy?Sexy?Se
  _?Sexy?Sexy?Sexy?
  ?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
  ?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
  ?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
  _?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
  ___?Sex____?Sexy?Sexy?
  ___?Sex_____?Sexy?Sexy
  ___?Sex_____?Sexy?Sexy
  ____?Sex____?Sexy?Sexy
  _____?Se____?Sexy?Sex
  ______?Se__?Sexy?Sexy
  _______?Sexy?Sexy?Sex
  ________?Sexy?Sexy?sex
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?S
  ________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?se
  _________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
  _________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
  _________?Sexy?S____?Sexy?Sexy
  _________?Sexy?S_?Sexy?Sexy
  ________?Sexy?Sexy?Sexy
  ________?Sexy?Sexy?S
  ________?Sexy?Sexy
  _______?Sexy?Se
  _______?Sexy?
  ______?Sexy?
  ______?Sexy?
  ______?Sexy?
  ______?Sexy
  ______?Sexy
  _______?Sex
  _______?Sex
  _______?Sex
  ______?Sexy
  ______?Sexy
  _______Sexy
  _______ Sexy?
  ________SexY

  Girl having some fun %^.^%

  ________MMMMMoooooooooooM8888888,
  ________M6ooooMMMmoooooooM888888888,
  _____Mmooo8oooooooooooooM88888888888,
  ____MmmmooooooooooooooM88888888888888,
  ___Moooooooooo8888888M8888888888888888,
  __Mooooooooooooo88888M88888888888888888,
  ___MmooooooooooooooommM88888888888888888,
  _______M88ooooo888mooMM88888888888888888,
  ________M88888888oommooM88888888888888888,
  _________M888888ooooMM8888888888888888888,
  _________MooooooooooM888888888888888888888,
  ______888MoooooooooM8888888888888888888888,
  ___888888MooooooooM88888888888888888888888,
  __88888888MoooooooM8888888888mmmm888888888,
  _888888888Mo8oooooM8888888MooooooooM888888,
  8888888888Moo8oooM8888MM8ooooooooooooM88888,
  8888888888Mooo88ooooM888MoooooooooooooM8888,
  _M8o8888ooo8oo88ooo0ooMMoo888oooooooooooM88,
  Mooo88888ooo8o88o8oooooooooo8888oooooooooM8,
  Moo8888o8ooooo8ooooooooooooooo8888ooooooooM8,
  Mooo88oooooooooooooooooooooooo888888oooooooM8,
  Mooooooooooooooooooooooooooooo88888888ooooooM8,
  _MooMooooooooooooooooooooooooooM888ooo88oooooM,
  __Mmoooooooooooooooooooooooooo888Moooo8oooooooM,
  ___Moooooooooo8oooooooooooooo8888MMooooooooooooM,
  ____Moooooooo88ooooooooooooo88888MMM8oooooooooooM,
  ____Moooooooo88oooooooooooooo88888MMMMoooooooooooM,
  ____Moooooooo88Moooooooooooooooo88888MMMMoooooooooM,
  ___Mooooooooo88Moooooooooooooooo8MooooMMMMoooooooooM,
  __Mooooooooo8MMooooooooooooooo88MoooooMMMMooooooooooM,
  _Mooooooooo88MMoom888mooooooo88MooooooMM_MMoooooooooo,
  _M8moooooo888MMoom@@8moooo8888M8oooooooMM__MMooooooo,
  M@88moooo888MooMom8@8mooo8888MooooooooMM___Mmoooooo0,
  _*M8mooo8888MooooMm8mooo888M888ooooooooMM___Moooooo00,
  ____MMMMMM8888oooooMMmmmmM88888oooooooMM_Moooooooo0,
  __________M88Moooooo8888888888oooooooooooMMoooooooooo,
  __________M88Mooooo8o888888888ooooooooooooMoooooooo88,
  ___________M88Mooooo8ooo888888oooooooooooMooooooo8888,
  ____________M888Mooo888ooooo888ooooooooooMoooooo8888M,
  ____________M88888Moo888oooooo8888ooooooMooooooo888M8,
  _____________M888888Mo8888oooooo8888oooMooooooo888M88,
  ______________M8888888Mo8888ooooooooooMoooooooo88M888,
  ________________M888888M88888oooooooooMoooooooo8M8888,
  _________________M8oo888M888888ooooooMoooooooo8M88888,
  __________________M8ooooMM88888888ooMooooooooM8888ooo,
  ___________________MooooM_M88888888MooooooooM888ooooo,
  ____________________MooooM_M888888Mooooooo8M88**ooooo,
  _____________________MooooM_mmmmmmMoooooo8Mmooooooooo,
  ______________________MoooQooommmmMoooMMooooooooooooo,
  _____________________MM88ooo8ooooMMMooooooooooooooooo,
  __________________mM8888M88o88mMmoooooooooooooooooooo,
  ____________mMMMoooooooooM888Mmoooooooooooooooooooooo,
  _______MMMMoooooooooooooooMMooooooooooooooooooooooooo,
  ___MMMoooooooooooooooooMMoooooooooooooooooooooooooooo,
  MMMooooooooooooooooooMMooooooooooooooooooooooooooooo8,
  oooooooooooooooooooMMooooooooooooooooooooooooooooo888,
  oooooooooooooooooMMooooooooooooooooooooooooooo8888888,
  oooooooooooooooMMoooooooooooooooooooooooooo8888888888,
  oooooooooooooMooooooooooooooooooooooooooo88888888888M,
  ooooooooooooMooooooooooooooooooooooooo8888888888M____,
  oooooooo88Mooooooooooooooooooooooo88888888888M_______,
  oo8888888Mooooooooooooooooooooo888888MMMMMMMMMMMM888,
  8888MMMMMooooooooooooooooooooo8888M888888888888888888,
  8MMM888Moooooooooooooooooooo88M8ooooooooooo8888888888,
  88oooooMoooooooooooooooooooMMoooooo888888888888888888,
  8888888M8888oooooo88ooooooMoo888888888888888888888MM,
  MMMMMMMM888888ooo88888oo8Mo888888888888888  Strong guy / BodyBuilder

  _________oBBBBB8o___oBBBBBBB8,
  _____o8BBBBBBBBBBB__BBBBBBBBB8________o88o,
  ___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo,
  __oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo,
  _8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo,
  _8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8,
  __*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB,
  ____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
  ______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
  ___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*,
  ____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**,
  _____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
  _____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
  ______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
  _______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*,
  ________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
  _________________8BBBBBBBBBBBBBBBo,
  __________________BBBBBBBBBBBBBBB8,
  __________________BBBBBBBBBBBBBBBB,
  __________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
  __________________*BBBBBBBBBBBBBBBB,
  __________________8BBBBBBBBBBBBBBBB8,
  _________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
  ________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
  ________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
  _______________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
  ______________oBBBBBBBBB88BBBBBBBBB8,
  ______________8BBBBBBBBB*8BBBBBBBBB*,
  ______________BBBBBBBBB*_BBBBBBBBB8,
  ______________BBBBBBBB8_oBBBBBBBBB*,
  ______________8BBBBBBB__oBBBBBBBB*,
  ______________BBBBBBB*__8BBBBBBB*,
  _____________8BBBBBB*___BBBBBBB*,
  ____________8BBBBBB8___oBBBBBB8,
  ___________8BBBBBB8____8BBBBBB*,
  __________oBBBBBB8____BBBBBBB8,
  __________BBBBBBB8___BBBBBBBB*,
  _________oBBBBBBB8___BBBBBBBB,
  _________8BBBBBB8____BBBBBBB*,
  _________BBBBBB*_____8BBBBB*,
  ________oBBBB8_______BBBBB*,
  ________oBBB8________BBBB*,
  ______8BBBB*_______*BBBBBBBB8o,
  ______BBBBB*____________*88BBBo

  Michael Jackson
  ___________§§§$$§§$§§_
  _W_______$$$$$§§§$$§§$§_
  _______($$$$$$$§§§$$§§$§§_(§§)_
  _E_____($$$$$$$$$$$$§§$$__$§§$)~
  ________(§§§$$$$§$$$$§§$$§§$§§$§§~
  ________((_($$§§$§§$§§§§§§§§§$$§§$
  _L______))_(§$$$$$$§§$$§§$§§$§§§§§~
  _________((_)_((§$$§$$§§$$§§$§§$§§§§((....
  _O_________))_)_§$$))_$$$§§§$$§§$§§$§§§§§
  ___________(__(_))_§$§§§§§$$§§$$§§$§§$§§§
  _V_____________(__$_$$§§§§§§$$§§$$§§$§§$§§
  _______________)_$_$§$§§§§§§$§§$$§§$§§§§__§
  _E________________)$__§§§§§§$§$$_§$$§§___§$§
  _______M_________(§___$§§§§§$§§$_§$$___§§§§§§
  _________________($§__$§$§§§$$$§§§_$__$§§§§§$§§
  _Y_____I__________§§§_§$$$$$§§§§§§§$§§_§$$§$$§§§§
  ___________________(§__§§§§§§§§§§$§§$$§§_§§$_§§§§§
  _O_____C___________(§_$$§§$§§§§§§§§$$§§$§_$§§§§§§
  ____________________§_$§§$§§§§§§§§$$§§_§§$§§§§§§
  _U_____H____________§__$$§§§§$§§§§§§$_§§$§§$§§§
  _____________________§_$$§§§§$§§§§§__$§§$§§$§§
  _______A_____________§_$$_§§§§§§$§§$$§§$§§§§
  _____________________§§§§_§§§§§$§§$$§§$§§§§
  _______E_____________§§§$$::::§§$$$§§$$§§$_§
  ___________________§§§§:§§§§§§__§§$§§$§_§§
  _______L_________§$$:§§§§§$$$§___§$§§$§§§§
  ______________§§:§§$§$$§§$$__$§§$§§§§§§
  ____________$$§:§§§$§$$$$$§§$$§§$§§$§_§§§
  __________$$§:§§$$$$$$§§$§§§§§§§$$___$§§
  _______$$$§::§$$$$$$§§$§§§§§§§§§______§§
  _____$$$§::§$$$$FL$§§§§§§§$§§$_________§
  ___$$$§::§§$$$$§§§§$$$§§§§
  _$$§::§§§$$§§$§§§§§§§§§
  $§§§$§§§§§$$§§§§§§§
  §§§§§§§$$§§$§§§§
  _§§§§§§§§$§§_§§$
  _§§§§§§§§§$§§$_§§§
  __§§§§$§§§$§$§§$_§§
  ___§§§§$§§§$§$§§$_§§
  _____$§§§§§§§§§§§$§_§§
  ______§§§$§§§§§§$§§$§_§
  _______$§§§§§§§$$§$$§§_§§
  ________§§§§$$§§$$§§$$§§_§
  _________§$§$$$§§§§§§$$§§$§§
  __________$$$$§§$_§§$§§$§§§§§§
  ___________§$§§$§§_§§§§§§§§§$$§§$§
  ____________§$§§$§§_§§§§§§§§_$$§§$
  _____________§$§§$§§_$§§§§§__§§$§
  _________________§$§§$______§§§§
  __________________§§§§§_§§__§§§§$
  __________________§§§$§§__$§§§§§§§
  ___________________§$§§$§____§$§§§§
  _____________________§§§$§§___§§$§§


  Troll:


  TrollFace  ░░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
  ░░░█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▀▀▄
  ░░█░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░█
  ░█░░░░░░▄██▀▄▄░░░░░▄▄▄░░░█
  █░▄▄▄▒░█▀▀▀▀▄▄█░░░██▄▄█░░░█
  █░▒▄░▀▄▄▄▀░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒▒█
  █░░░█▄░█▀▄▄░▀░▀▀░▄▄▀░░░░█░░█
  ░█░░▀▄▀█▄▄░█▀▀▀▄▄▄▄▀▀█▀██░█
  ░░█░░██░░▀█▄▄▄█▄▄█▄████░█
  ░░░█░░░▀▀▄░█░░░█░███████░█
  ░░░░▀▄░░░▀▀▄▄▄█▄█▄█▄█▄▀░░█
  ░░░░░░▀▄▄░▒▒▒▒░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░█▀▀▄▄░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░█
  ░░░░░░░░█░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

  Trololo man (Trollolol)
  ░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░
  ░░░░░█████████████████████░░░░░
  ░░░░████████████████████████░░░
  ░░░██████████████████████████░░
  ░░█████████████████████████████
  ░░███████████▀░░░░░░░░░████████
  ░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░███
  ░████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
  ░█░░███████░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░██
  █░░░░█████░░░░░░▄███████░░██░░█
  █░░█░░░███░░░░░██▀▀░░░░░░░░██░█
  █░░░█░░░░░░░░░░░░▄██▄░░░░░░░███
  █░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▀▀█▄░██
  █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░██░
  ░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░
  ░░█░█░░░░░░░█░░░░░██▀▄░▄██░░░█░
  ░░█░█░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░█░
  ░░░██░░░░░░█░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░░░█░░
  ░░░██░░░░░░░█░░█▄▄▄▄░▀▀██░░█░░░
  ░░░██░░░░░░░█░░▀████████░░█░░░░
  ░░█░░█░░░░░░░█░░▀▄▄▄▄██░░█░░░░░
  ░░█░░░█░░░░░░░█░░░░░░░░░█░░░░░░
  ░█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
  ░░░░░░░░█░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░

  Lol meme


  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█████████████▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▓▒▒░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▓▓████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░▒███▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████▓▓▒░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░▒██▓░░░░▒▒███▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒▒▒▒▓██████▓░░░░░░░
  ░░░░░░░▒██▓░░░▓███▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓███▓████▒▒░░░
  ░░░░░░██▓░░▒▓██▓░░▒▓██████▓░░░░░░░▒░░░░░░▒██▓▒░░░▓███▒▓▒░░░░
  ░░░░░██░░▓███▒░░▒██▒░░░░▒▒██▓░░░░░░░░░░░██▒░░░░▒████▒█░░░░░░
  ░░░░██░▒▓▒▓▓░░░██░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░██░░░░░░▒███░░█▒░░░░░
  ░░░▓█░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░
  ░░░█▓░░░░░░░░░█▒░░████░░░░░░░█▒░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░███░░░░░
  ░░▒█░░░░░░░▒▓▒█▓░▓████▓░░░░░▒█░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░██░█▒░░░░
  ░░██░░░░░▒▓▒▓▒██▒▒▓▓▓░░░░░░░██░░░░░░░░░▒████▓███████▓░█▒░░░░
  ░░█▓░░░░░▒░░░▒░▒██▓▒░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░▒██▓░░░░
  ░░█░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▓██████▓░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░▓█▓▓▒░░░██░░░
  ░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓██░░▓█▓░▒▒██▒░░██░░
  ░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░██░░██▓░▒░▒░██░░▒█░░
  ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░██░░▓█░█▓░█▒█▓█▓░░█░░
  ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░▒▒░░▓█▓░░██░█▒▒█▒█▒▓█░░█░░
  ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▓█░░░█▒░░░░▒▒░░▒█░▓█░░
  ░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░█▒░░█▒░░░░░░░░▓█░█▓░░
  ░░█▓░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░█▒░░░░░░░░█░▒█░░░
  ░░▓█░░▒░░▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░░█▓░█▓░░░
  ░░░█▒░░▒░░▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░▓█░░█░░░░
  ░░░██░░░▒░▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░██░░█░░░░
  ░░░░█▓░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒█░▒█░░░░░░░█▒░░█▓░░░
  ░░░░▓█░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░██░██░░░░░░░██░░▓█░░░
  ░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒░░░░░░░░▒░▒▒▓█▒░░░░▒█░░█▓▒▓▓▓▒░░▓█░░░█▒░░
  ░░░░░▒█▒░░░▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▓░░░██░▒█░░░░▒▓▓░░██░░█▒░░
  ░░░░░░▒█▒░░░▒░▒░░░▒░░░░░░▒▒▒░░░░▒▒░░░▒█░░██░░░░░░░█░▒█░░█▒░░
  ░░░░░░░▓█░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░▓▒▒▓▓▓▒░░▓▒░██░░██▒▒▒▒▓▒▓▓███░░█▒░░
  ░░░░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒▒░░░░░░░░▓█▓░░░█▓░░██░▓█░█░█░░█▒░░█▒░░
  ░░░░░░░░░██░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒█▓░█▓░░▓█▒▒█▒█░█▒██░░▒█░░░
  ░░░░░░░░░░██▒░░░░▒░░░▒░░░▒▒░░░░░░░░▒▓██░░░██░░░░▒▒██░░░██░░░
  ░░░░░░░░░░░▓██░░░░░░░░▒▒░░░▒░░░░░░░░░▓█░░░░▓███▓▓██░░░██░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░██░░░░░░▒▒▒░░░░██░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▓██▒░░░░░░░▒███░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███▓▒░░░░░░░▒░░▒▒▒▒░░░▒██▓██████▓░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████▓░░░░░░░▓█████▒░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

  ……..…../´¯/)……….. (\¯`\
  …………/….//……….. …\\….\
  ………../….//………… ….\\….\
  …../´¯/…./´¯\………../¯ `\….\¯`\
  .././…/…./…./.|_……_| .\….\….\…\.\..
  (.(….(….(…./.)..)..(..(. \….)….)….).)
  .\…………….\/…/….\. ..\/……………./
  ..\…………….. /……..\……………..…/
  ….\…………..(………. ..)……………./

  :::::::::::::/”\
  ::::::::::::|\:/|
  ::::::::::::|:::|
  ::::::::::::|:~|
  ::::::::::::|:::|
  :::::::::/’\|:::|/’\::
  :::::/”\|:::|:::|:::|:\
  ::::|:::[@]:::|:::|::\
  ::::|:::|:::|:::|:::|:::\
  ::::|:~:~::~::~:|::::)
  ::::|:::::::::::::::::::/
  :::::\:::::::::::::::::/
  ::::::\:::::::::::::::/  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓█▓▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓█▒▒███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓███▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓███▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓██▒░▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓█▓░▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒██████████████████████▓▒▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░. ▓█▓▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▒
  ▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒
  ▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒▒
  ▒▒▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▓█▓▒
  ▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▒██▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒██▓▒
  ▒▒▒▒▒▓██████████████████████████▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ░░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░▀█▀░█░█░█░▄▀▀░░
  ░░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░█░░█▀█░█░░▀▄░░
  ░░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░█░░█░█░█░▄▄▀░░  Counter Strike forces


  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
  ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  ¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
  ¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
  ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
  ¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶__¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶  ___________________________________$$$$$$$$$
  ___________________________________$$$___$
  ___________________________$$$____$$$$
  _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
  ________________$$$$__$$$$_________________$$$
  _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
  __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
  _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
  ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
  __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
  __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$$
  ____$$$$$$$$$$$____$$$$
  ____$$$$$__$$$$$___$$$
  ____$$$$$___$$$$$$
  ____$$$$$____$$$
  _____$$$$
  _____$$$$
  _____$$$$

  Happy Birthday cakes

  ``````````` ✬ '✧ '✬
  ````````` __♜_♜_♜__
  ``````` `{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
  '``` ✩`{✫/\/\✰/\/✰/\/\✫}` ✩
  '``` ♖_{♖___♖__♖___.♖}_♖
  ``` {/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
  ```{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
  ``{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
  ``{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

  '``````````✬ '✧ `✬
  `````````` ♜=♜=♜
  ``````` ` {_♥_✿_♥_}
  '``` ✩ `✫{=✰=✰==}✫ `✩
  ````♖.{♖___♖_♖___♖}.♖
  ```{==================}
  ```{✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿}
  `` {===================}
  ``{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

  ```````` * ` ` * ` ` *
  '```````` 0 ` ` 0 ` ` 0
  ```````` ||___||___||
  ```` * ` {,,,,,,,,,,,,,,,,,,,} ` *
  ```` 0 ` {/\/\/\/\/\/\/\/\} ` 0
  '```_||_{_______”_____}_||_
  ```{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
  ```{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
  ```{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
  ```{_____________”________}

  .,,,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,*,,,,,*
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,’0,,,,”0,,,,”0
  ,,,,,,,,,,,,,,, _||___||___||_
  ,,,,,,,,,,,’*,,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,},*
  ,,,,,,,,,, 0,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/},’0
  ,,,,,,,,,_||_{_________”___}_||_
  ,,,,,,,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
  ,,,,,,,,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
  ,,,,,,,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
  ,,,,,,,,{_____________”_________}

  Mighty sword with a snake around it.

  ................(_)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ./\_____/\__/----\__/\_____/\
  .\_____\_°_¤ ---- ¤_°_/____/
  .............\ __°__ /
  ..............|\_°_/|
  ..............[|\_/|]
  ..............[|[¤]|]
  ..............[|;¤;|]
  ..............[;;¤;;]
  .............;[|;¤]|]\
  ............;;[|;¤]|]-\
  ...........;;;[|[o]|]--\
  ..........;;;;[|[o]|]---\
  .........;;;;;[|[o]|]|---|
  .........;;;;;[|[o]|]|---|
  ..........;;;;[|[o]|/---/
  ...........;;;[|[o]/---/
  ............;;[|[]/---/
  .............;[|[/---/
  ..............[|/---/
  .............../---/
  ............../---/|]
  ............./---/]|];
  ............/---/#]|];;
  ...........|---|[#]|];;;
  ...........|---|[#]|];;;
  ............\--|[#]|];;
  .............\-|[#]|];
  ..............\|[#]|]
  ...............\\#//
  .................\/
  Battle tank

  ░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▃
  ▂▄▅█████████▅▄▃▂
  I███████████████████].
  ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...

  Stars

  ┊ ┊ ┊ ┊
  ┊ ┊ ┊ ★
  ┊ ┊ ☆
  ┊ ★  ´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
  ´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
  ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
  ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*
  I hate you sign
  ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳
  ┣┫┃┗┳━┫┗┳━┓┏┳┳━┳┳┓
  ┃┃┃┃┃╋┃┏┫┻┫┃┃┃╋┃┃┃
  ┗┛┗┻┻┻┻━┻━┛┣┓┣━┻━┛
  ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳
  Hate me

  ╔╗
  ║╚╦═╣╚╦═╗╔══╦═╗
  ║║║╬║╔╣╩╣║║║║╩╣
  ╚╩╩╩╩═╩═╝╚╩╩╩═╝  Hình ghép rết bằng ký tự đặc biệt


  Tránh đường ra cho Rết đi cái nào
  .......\...../.....
  ......╚⊙ ⊙╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ...╚═(███)═╝
  ..╚═(███)═╝
  .╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  ╚═(███)═╝
  Các bạn chỉ việc copy và paste vào khung viết status hay comment là xong :)

  Chúc vui vẻ !
  http://www.mediafire.com/?nh5g8be463brqnb
   
  DOWNLOAD BẢN ĐẦY ĐỦ NHẤT TẠI ĐÂY
  download now
  LINK FSHARE Hoặc LINK SHARE.VNN.VN
 2. HOT : Status kí tự ghép hình OBAMA- Not bad

  ░░░░▄██████████████████▄░░░░░
  ░░░█▀░░░░░░░░░░░▀▀███████░░░░
  ░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░░
  ░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░███████▌░░
  ░█░░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░
  ▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████▌░░
  ░▌▄███▌░░░░▀████▄░░░░▀████▌░░
  ▐▀▀▄█▄░▌░░░▄██▄▄▄▀░░░░████▄▄░
  ▐░▀░░═▐░░░░░░══░░▀░░░░▐▀░▄▀▌▌
  ▐░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░▀░▀░░▌▌
  ▐░░░▄▀░░░▀░▌░░░░░░░░░░░░▌█░▌▌
  ░▌░░▀▀▄▄▀▀▄▌▌░░░░░░░░░░▐░▀▐▐░
  ░▌░░▌░▄▄▄▄░░░▌░░░░░░░░▐░░▀▐░░
  ░█░▐▄██████▄░▐░░░░░░░░█▀▄▄▀░░
  ░▐░▌▌░░░░░░▀▀▄▐░░░░░░█▌░░░░░░
  ░░█░░▄▀▀▀▀▄░▄═╝▄░░░▄▀░▌░░░░░░
  ░░░▌▐░░░░░░▌░▀▀░░▄▀░░▐░░░░░░░
  ░░░▀▄░░░░░░░░░▄▀▀░░░░█░░░░░░░
  ░░░▄█▄▄▄▄▄▄▄▀▀░░░░░░░▌▌░░░░░░
  ░░▄▀▌▀▌░░░░░░░░░░░░░▄▀▀▄░░░░░
  ▄▀░░▌░▀▄░░░░░░░░░░▄▀░░▌░▀▄░░░
  ░░░░▌█▄▄▀▄░░░░░░▄▀░░░░▌░░░▌▄▄
  ░░░▄▐██████▄▄░▄▀░░▄▄▄▄▌░░░░▄░
  ░░▄▌████████▄▄▄███████▌░░░░░▄
  ░▄▀░██████████████████▌▀▄░░░░
  ▀░░░█████▀▀░░░▀███████░░░▀▄░░
  ░░░░▐█▀░░░▐░░░░░▀████▌░░░░▀▄░
  ░░░░░░▌░░░▐░░░░▐░░▀▀█░░░░░░░▀
  ░░░░░░▐░░░░▌░░░▐░░░░░▌░░░░░░░
  ░╔╗║░╔═╗░═╦═░░░░░╔╗░░╔═╗░╦═╗░
  ░║║║░║░║░░║░░░░░░╠╩╗░╠═╣░║░║░
  ░║╚╝░╚═╝░░║░░░░░░╚═╝░║░║░╩═╝░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  Hình ghép PSY - Gangnam style


  ░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░▄█▀▀░░░░▀█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░▄█▄▄▄▄░▄▄▄▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░██████▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░██░░▀░▄██▀▀░░█░HEEEEEEEEEY SEXY LADYY!
  ░░░▀█░░░░░░░░░█▀░░░░op op op op ░░
  ░░░▄▄█▄▄▄▄░▄▄▄█▄▄░░░Oppa Gangnam Style*
  ░░░██████▄░▄██████░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░███████▀▀██████▄░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░████████████▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░▄████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░▄███████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░▀█████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░
  ░▄██████████████████▄░░░░░░░░░░░░░
  ███████▀▀▀▀▀▀▀███████░░░░░░░░░░░░░
  ▀██████░░░░░░▄███████░░░░░░░░░░░░░
  ░██████░░░░░███████▀░░░░░░░░░░░░░░

  Nút like cực đẹp xếp bằng ký tự cho Facebook | Like text for Facebook

  ────────────────────░███░
  ───────────────────░█░░░█░
  ──────────────────░█░░░░░█
  ─────────────────░█░░░░░█░
  ──────────░░░───░█░░░░░░█░
  ─────────░███░──░█░░░░░█░
  ───────░██░░░██░█░░░░░█░
  ──────░█░░█░░░░██░░░░░█░
  ────░██░░█░░░░░░█░░░░█░
  ───░█░░░█░░░░░░░██░░░█░
  ──░█░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
  ──░█░░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
  ──░█░░█░░░█░░░░░░░░█░░█░
  ─░█░░░█░░░░██░░░░░░█░░█░
  ─░█░░░░█░░░░░██░░░█░░░█░
  ─░█░█░░░█░░░░░░███░░░░█░
  ░█░░░█░░░██░░░░░█░░░░░█░
  ░█░░░░█░░░░█████░░░░░█░
  ░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░░█░
  ░█░█░░░░██░░░░█░░░░░█░
  ─░█░█░░░░░████░░░░██░
  ─░█░░█░░░░░░░█░░██░█░
  ──░█░░██░░░██░░█░░░█░
  ───░██░░███░░██░█░░█░
  ────░██░░░███░░░█░░░█░
  ──────░███░░░░░░█░░░█░
  ──────░█░░░░░░░░█░░░█░
  ──────░█░░░░░░░░░░░░█░
  ──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
  ──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
  ████──░█░████░░░░░░░░█░
  █──█──████──████░░░░░█░
  █──█──█──█──█──████████
  █──█──████──█──█──────█
  █──█──█──█────██──██──█
  █──████──█──█──█──────█
  █─────█──█──█──█──█████
  ███████──████──█──────█
  ──────████──██████████


  Special Symbol___________________________________________

  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]۩
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]ʊ
  [/TD]
  [TD]ϟ
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]۞
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Smile ______________________________________________


  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD="align: left"]^o^
  [/TD]
  [TD="align: left"]
  [/TD]
  [TD="align: left"]
  [/TD]
  [TD="align: left"]ت
  [/TD]
  [TD="align: left"]
  [/TD]
  [TD="align: left"]^.^
  [/TD]
  [TD="align: left"]
  [/TD]
  [TD="align: left"]
  [/TD]
  [TD="align: left"]
  [/TD]
  [TD="align: left"]Ü
  [/TD]
  [TD="align: left"]≧◡≦
  [/TD]
  [TD="align: left"]ᵔᴥᵔ
  [/TD]
  [TD="align: left"]^^
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"](°⌣°)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2, align: left"]٩(^‿^)۶
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]٩(-̮̮̃•̃)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]◕‿◕
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]٩(●̮̮̃•̃)۶
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]٩(-̮̮̃-̃)۶
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]٩(͡๏̮͡๏)۶
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]=^.^=
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2, align: left"](•‿•)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]ó‿ó
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]¢‿¢
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]٩◔‿◔۶
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]ಠ◡ಠ
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]༺‿༻
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"](^L^)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2, align: left"]♥‿♥
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]◙‿◙
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]●‿●
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]^( ‘‿’ )^
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]^‿^
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]❀‿❀
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]乂◜◬◝乂
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3, align: left"]{◕ ◡ ◕}
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"](。◕‿◕。)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]┌( ಠ‿ಠ)┘
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]◃┆◉◡◉┆▷
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"](▰˘◡˘▰)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3, align: left"]< (^^,) >
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]q(❂‿❂)p
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]<【☯】‿【☯】>
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]|◔◡◉|
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]⊂◉‿◉つ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3, align: left"]✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"]۹⌤_⌤۹
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"][/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"][/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD="align: left"]
  [/TD]
  [TD="align: left"]๏̯͡๏
  [/TD]
  [TD="align: left"]».«
  [/TD]
  [TD="align: left"](͡๏̯͡๏)
  [/TD]
  [TD="align: left"](×̯×)
  [/TD]
  [TD="align: left"]ಠ_ృ
  [/TD]
  [TD="align: left"]ಥ_ಥ
  [/TD]
  [TD="align: left"]v_v
  [/TD]
  [TD="align: left"]►_◄
  [/TD]
  [TD="align: left"]►.◄
  [/TD]
  [TD="align: left"]>.<
  [/TD]
  [TD="align: left"]ಠ_ರೃ
  [/TD]
  [TD="align: left"]טּ_טּ
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]ಠ╭╮ಠ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"]מּ_מּ
  [/TD]
  [TD="align: left"]לּ_לּ
  [/TD]
  [TD="align: left"]טּ_טּ
  [/TD]
  [TD="align: left"]ಸ_ಸ
  [/TD]
  [TD="align: left"]ಠ,ಥ
  [/TD]
  [TD="align: left"]໖_໖
  [/TD]
  [TD="align: left"]Ծ_Ծ
  [/TD]
  [TD="align: left"]ಠ_ಠ
  [/TD]
  [TD="align: left"]⇎_⇎
  [/TD]
  [TD="align: left"]●_●
  [/TD]
  [TD="align: left"]~̯~
  [/TD]
  [TD="align: left"]◔̯◔
  [/TD]
  [TD="align: left"]ᇂ_ᇂ
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]أ ̯ أ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2, align: left"](╥﹏╥)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]( ´_⊃`)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"](►.◄)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"](ு८ு)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]v(ಥ ̯ ಥ)v
  [/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"](ಠ_ರೃ)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3, align: left"](◕︵◕)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2, align: left"][/TD]
  [TD="colspan: 2, align: left"]ب_ب
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD]✿◕ ‿ ◕✿
  [/TD]
  [TD="align: left"]❀◕ ‿ ◕❀
  [/TD]
  [TD="align: left"](✿◠‿◠)
  [/TD]
  [TD="align: left"](◕‿◕✿)
  [/TD]
  [TD="align: left"](。 ◕‿◕。)
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD]◐.̃◐
  [/TD]
  [TD]*-*
  [/TD]
  [TD]◑.◑
  [/TD]
  [TD]^( ‘-’ )^
  [/TD]
  [TD]ఠ_ఠ
  [/TD]
  [TD]◔_◔
  [/TD]
  [TD]◔_◔
  [/TD]
  [TD]◔_◔
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ಠ~ಠ
  [/TD]
  [TD]ರ_ರ
  [/TD]
  [TD]{•̃̾_•̃̾}
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]【•】 _【•】
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]v( ‘.’ )v
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD]».«
  [/TD]
  [TD]>.<
  [/TD]
  [TD]⇎_⇎
  [/TD]
  [TD]॓_॔
  [/TD]
  [TD="width: 100"]〴⋋_⋌ 〵
  [/TD]
  [TD="width: 110"]‷̗ↂ凸 ↂ‴̖
  [/TD]
  [TD]̿ ̿̿’̿’\̵͇̿̿\=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD](-”-)[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD]⊙▃⊙
  [/TD]
  [TD]o_O
  [/TD]
  [TD]õ.O
  [/TD]
  [TD](O.O)
  [/TD]
  [TD](⊙̃.o
  [/TD]
  [TD]⊙.◎)
  [/TD]
  [TD]๏_๏
  [/TD]
  [TD]|˚–˚|
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE="width: 560"]
  [TR]
  [TD]‘Ω’
  [/TD]
  [TD]ಠoಠ
  [/TD]
  [TD]☼.☼
  [/TD]
  [TD]♥╭╮♥
  [/TD]
  [TD]ôヮô
  [/TD]
  [TD]◘_◘
  [/TD]
  [TD]ਉ_ਉ
  [/TD]
  [TD]$_$
  [/TD]
  [TD]◄.►
  [/TD]
  [TD]~,~
  [/TD]
  [TD]◪_◪
  [/TD]
  [TD]ಠ▃ಠ
  [/TD]
  [TD]ತಎತ
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]˚⌇˚
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]॓.॔
  [/TD]
  [TD]‹•.•›
  [/TD]
  [TD]۞_۞
  [/TD]
  [TD]ಸ_ಸ
  [/TD]
  [TD]ↁ_ↁ
  [/TD]
  [TD]~_~
  [/TD]
  [TD]˘˛˘
  [/TD]
  [TD]^L^
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]句_句
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](°∀°)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]ヽ(`Д´)ノ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]‹(•¿•)›
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]d|–|b
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]d(–)b
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](•̪●)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](╥╥)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](≧o≦)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](✖╭╮✖)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]⊙︿⊙
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]⊙﹏⊙
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]●︿●
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]●﹏●
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](ㄒoㄒ)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]{(>_<)}
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]o(╥﹏╥)o
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"](`・ω・´)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]흫_흫
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]இ_இ
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](゚ヮ゚)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]⋋_⋌
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]ಠ益ಠ
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](• ε •)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]\˚ㄥ˚\
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]┌( ಠ_ಠ)┘
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](●´ω`●)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](◜௰◝)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]१|˚–˚|५
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]〠_〠
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]१✌˚◡˚✌५
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"](>‘o’)>
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]^( ‘-’ )^
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]<(‘o’<)
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]v( ‘.’ )v
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]<(‘ .’ )>
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]<(‘.’<)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](० ्०)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]@(ᵕ.ᵕ)@
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](*≗*)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](◡‿◡✿)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](─‿‿─)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]凸(¬‿¬)凸
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]¯\(©¿©) /¯
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]◤(¬‿¬)◥
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](∪ ◡ ∪)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](*^ -^*)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"](●*∩_∩*●)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]۹⌤_⌤۹
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]⊂•⊃_⊂•⊃
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]◖♪_♪|◗
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]•(⌚_⌚)•
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]!⑈ˆ~ˆ!⑈
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]⋋ō_ō`
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]☾˙❀‿❀˙☽
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]|◔◡◉|
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]‹(•¿•)›
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]\ᇂ_ᇂ\
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]ᇂﮌᇂ)
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]⊂◉‿◉つ
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]☜-(ΘLΘ)-☞
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]щ(゚Д゚щ)
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"](\/) (°,,°) (\/)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"](づ。◕‿‿◕。)づ
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]˚ᆺ˚ว
  [/TD]
  [TD="colspan: 3"]╚(•⌂•)╝
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"](-’๏_๏’-)
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]✌♫♪˙❤‿❤˙♫♪✌
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"](•̪●)=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿ ̿””
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  ——————————
  Butterfly 01: εїз
  Butterfly facebook symbol: Ƹ̴Ӂ̴Ʒ  Music Box: lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı


  Ipod:
  ╔═══╗ ♪
  ║███║ ♫
  ║ (●) ♫
  ╚═══╝♪♪

  Hiphop
  ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
  █▄█ █ █▀█ █▄█ █▀█ █▀█
  █▀█ █ █▀▀ █▀█ █▄█ █▀▀
  ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ

  Card  ♤ ♧ ♡ ♢

  ♠ ♣ ♥ ♦
  Chess  ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

  ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟  Phone

  ✆. ✉.
  ☎. ☏  (\__/)
  (>'.'<)
  (")_(")  ,___,
  [o_O]
  /)__)
  -"--"-  Letters

  ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ
  ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ
  ℳ ℴ ℘ ℛ ℭ
  ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ


  Gun Design 1


  …..____________________ , ,__
  ……/ `—___________—-_____] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D
  …../_==o;;;;;;;;_______.:/
  …..), —.(_(__) /
  ….// (..) ), —-”
  …//___//
  ..//___//
  .//___//


  Gun Design 2


  ….._____________________,,__
  …./ `–│││││││││———————-_]
  …/_==o ____________________
  …..),—.(_(__) /
  ….// () ),——
  …//___//
  ../`—-’ / …
  ./____ / … .


  Malibu Hotels:
  |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |


  Share99.net  • Cigarettes:


  Regular cigaritte: (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ


  Lucky strike cigaritte: (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ڪے


  Marlboro cigaritte (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅() ڪے
  • Health cool shapes:


  Injection: ┣▇▇▇═─


  Band Aid: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )
  •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
  ::: (_( …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
  *: (=’ :’) :::::::: Facebook Symbols :::::::::::
  •.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
  ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸
  • Lovers facebook symbols:
  ==============


  ……….(¯`v´¯)
  ………..`•.¸.•´
  ………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
  ……… /█ ♥/█
  ==============
  [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] |̲̅‹̲̅3̲̅]
  |͇̿P͇̿ł͇̿α͇̿ч͇̿b͇̿о͇̿ч͇̿̿|
  • I love you:


  ╔♫═╗╔╗ ♥


  ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
  ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣


  ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
  ۩۞۩ YOU ۩۞۩


  • Footsteps made with facebook symbols:
  ———-Oooo—
  ———–(—-)—
  ————)–/—-
  ————(_/-
  —-oooO—-
  —-(—)—-
  —––(–
  ——_)-
  ———–Oooo—
  ———–(—-)—
  ————)–/—-
  ————(_/-
  —-oooO—-
  —-(—)—-
  —––(–
  ——_)-


  Holiday


  • ˚ •˛•˚ * 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
  • ˚Happy★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
  •。★Holidays!★ 。* • ˚。
  ° 。 ° ˛˚˛ *__Π____*。*˚
  ˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
  ˚˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ˚
  • Happy birthday:
  ╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗─♥──
  ║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗
  ║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║
  ╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║
  ────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═♥
  ۩۞۩ YOUR NAME HERE ۩۞۩


  ┌─┐ ─┐☮
  │▒│ /▒/
  │▒│/▒/
  │▒ /▒/─┬─┐
  │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘
  │▒┌──┘▒▒▒│
  └┐▒▒▒▒▒▒“” Yeah,Yeah!!!!!!!!


  Smiley faces and thumbs up

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶……..
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶……
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶……….
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶…………..
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…..
  ´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶…..
  ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
  ´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶….
  ´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…..
  ´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶…..
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….

  ╔╗╔╗╔══╗╔══╗╔══╗╔╗ ╔╗
  ║╚╝║║══║║══║║══║║╚ ╝║
  ║╔╗║║╔╗║║╔═╝║╔═╝╚═ ╗║
  ╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ • N E W Y E A R
  ╔══╗╔══╗╔╗╔╗
  ╚═╗║║╔╗║║║║║
  ╔═╝║║║║║║║║║
  ║╔═╣║║║║║║║║
  ║╚═╣║╚╝║║║║║
  ╚══╝╚══╝╚╝╚╝


  Shotgun01: ︻┳═一
  Shotgun 02: ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──
  ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
  _______e$$$$$$$$$$e_______
  ______$$$$$$$$$$$$$$______
  _____d$$$$$$$$$$$$$$b_____
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
  ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
  ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
  ____$$$$"_"$$$$"_"$$$$$_____
  _____$$F___4$$F___4$$_____
  _____'$F____ 4$F___4$"_____
  ______$$___$$$$___$$______
  ______4$$$$$^$$$$$P_____
  _______$$$$F__4$$$$_______
  ________"$$$ee$$$"________
  ________._*$$$$F_._________
  _________$_____.$_________
  _________"$$$$$$"_________
  __________^$$$$___________
  _4$$c_______""_______.$$r_
  _^$$$b______________e$$$"_
  _d$$$$$e__________z$$$$$b_
  4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
  _""____^*$$$be$$$*"____^"_
  __________"$$$$"__________
  ________.d$$P$$$b_________
  _______d$$P___^$$$b_______
  ___.ed$$$"______"$$$be.___
  _$$$$$$P__________*$$$$$$_
  4$$$$$P____________$$$$$$"
  _"*$$$"____________^$$P_
  Guitar


  ????????????
  |||
  |||
  |||
  |||
  |||
  |||
  |||
  |||
  ||| . . . /
  ||| . . ./*
  ||| . . /**
  |||__/***
  |||******/
  —*****/
  ****** /
  **?*** / ROCK is THE BEST
  ***?**
  ****?** ? ? ?
  …………????


  ’̵͇̿̿̿з==(•̪●)==ε/̵͇̿̿/̿’̿ ̿ ̿̿̿̿ ̿ ̿̿̿̿ ̿’̵͇̿̿̿̿̿̿з=(_)=ε/̵͇̿̿/̿’̿ ̿


  ... ...("|/").∩~∩....
  ......( '.' )(~'.'~)....
  o~(__)_)..(_(__)~o
  ASCII art:
  …..!i!i!i!i!…..!i!i!i!i….(“v”)
  …..!i!i!i!i!…..!i!i!i!i…..”v”
  …..!i!i!i!i!!i!i!i!i!i!i!…!i!i!i!i
  …..!i!i!i!i!!i!i!i!i!i!i!…!i!i!i!i
  …..!i!i!i!i!…..!i!i!i!i…!i!i!i!i
  …..!i!i!i!i!…..!i!i!i!i…!i!i!i!i


  000000___00000___*
  00000000_0000000___*
  0000000000000000____*
  _00000000000000_____*
  ___00000000000_____*
  ______00000_______*
  ________0________*
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000_0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  ______*______00000000000
  _______*________00000
  ________*_________0
  _________*________*
  ___________________*
  ____________________*
  ____________________*
  ___________________*
  __________________*


  ___________$$$$__________


  _______$$$$$$$$$$$$$_____
  _____$$$$__$$$$__________
  _________$$$$$$$$________
  ___________$$$$__$$$$____
  _______$$$$$$$$$$$$______
  ___________$$$$__________


  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶


  ________´$$$$`_____________________________,,,_
  _______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
  ________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
  _________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
  __________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
  ___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
  ___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  _´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
  ______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
  _______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
  _________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  _______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  ♥..................♥###♥
  ..♥##################♥..........♥#########♥
  ....♥#################♥......♥#############♥
  .......♥################♥..♥###############♥
  .........♥################♥################♥
  ...........♥###############################♥
  ..............♥############################♥
  ................♥#########################♥
  ..................♥######################♥
  ....................♥###################♥
  ......................♥#################♥
  ........................♥##############♥
  ...........................♥###########♥
  .............................♥#########♥
  ...............................♥#######♥
  .................................♥#####♥
  ...................................♥###♥
  .....................................♥#♥
  .......................................♥
  .......................................♥
  .....................................♥
  ...................................♥
  .................................♥
  ..............................♥
  ............................♥
  .........................♥
  ......................♥
  ..................♥
  .............♥
  .........♥
  ......♥
  ....♥
  ......♥......................♥...♥
  ..........♥.............♥............♥
  ..............♥.....♥...................♥
  ...................♥.....................♥
  ................♥......♥..............♥
  ..............♥.............♥....♥
  .............♥
  ...........♥
  ..........♥
  .........♥
  .........♥
  ..........♥
  ..............♥
  ...................♥
  ..........................♥
  ...............................♥
  .................................♥
  .................................♥
  ..............................♥
  .........................♥
  ..................♥
  .............♥
  .....♥
  ...♥
  .♥.............................♥....♥
  ♥..........................♥...........♥
  .♥......................♥................♥
  ..♥...................♥..................♥
  ...♥........................ ............♥
  .....♥................................♥
  ........♥.........................♥
  ...........♥...................♥
  ..............♥..............♥
  ..................♥.......♥
  .....................♥..♥
  .......................♥


  ..._...|..__________ __________, , , ,
  ....../ '—_BANG! BANG!_______|] ♥ ♥ ♥ ♥
  ...../_==o;;;;;;;;__ _____.:/
  .....), —.(_(__) /
  ....// (..) ), —-
  ...//___//
  ..//___//
  __________*/.)_______
  _________*/•|________
  ________*/• \________
  _______*(•_ )________
  _______ .|¯|_________
  _______ .|•|_________
  _______ .|•|_________
  _______ .|•|_________
  _______ .|•|_________
  _____,__.|•|_________
  ____/#|_.|•|__/\_____
  ___(##(_,|•|,_)))____
  ___\###/ |•|/&&/_____
  ____\##)&___&&(______
  _____)#/&&___&&\_____
  ____/#|&&&___.&\\____
  ___(##\__&&&_'._)|___
  ____\ ######## //___
  _____"+,_____,+"_____
  ROCK OUT!!!


  • Rabbits and kittens made with facebook symbols:

  ( ) ( )

  (* .*)

  (”__”)


  ::: (\_(\

  *: (=’ :’) :*

  •.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»


  (V)

  (. .)

  c(”)(”)


  (\_/)

  (°.°)

  c(”)(”)


  (\_/)

  (°.°)

  o( )o

  O_O


  (\__/)

  (>’.’<)

  (“)_(“)


  (> ” ” <)

  ( =’o'= )

  -(,,)-(,,)-

  (> ” ” <) (> ” ” <)

  ( =’o'= ) ( =’o'= )

  -(,,)-(,,)- (,,)-(,,)-…

  (> ” ” <) (> ” ” <) (> ” ” <)

  ( =’o'= ) ( =’o'= ) ( =’o'= )

  -(,,)-(,,)- -(,,)-(,,)–(,,)-(,,)-….


  •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

  ::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

  *: (=’ :’) :::::::: Facebook Symbols :::::::::::

  •.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

  ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


  Penguins:

  (o_

  //\

  V/_

  Love shapes:

  • Lovers facebook symbols:

  ../(,”)\♥ ♥(“.)

  …/♥\. = ./█\.

  .._| |_ .._| |_ ★


  ==============

  ……….(¯`v´¯)

  ………..`•.¸.•´

  ………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)

  ……… /█\ ♥/█\

  ==============

  [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] |̲̅‹̲̅3̲̅]
  |͇̿P͇̿ł͇̿α͇̿ч͇̿b͇̿о͇̿ч͇̿̿|


  Love Eyes: ♥‿♥ ✿♥‿♥✿

  • I love you:


  ╔♫═╗╔╗ ♥

  ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗

  ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣

  ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝

  ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ

  • Money shapes for facebook:
  [̲̅$̲̅(̲̅2οο̲̅)̲̅$̲̅]
  [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅]
  [̲̅$̲̅(̲̅5̲̅)̲̅$̲̅]
  [̲̅$̲̅(̲̅1̲̅)̲̅$̲̅]
  • Footsteps made with facebook symbols:
  ———-Oooo—
  ———–(—-)—
  ————)–/—-
  ————(_/-
  —-oooO—-
  —-(—)—-
  —–\–(–
  ——\_)-
  ———–Oooo—
  ———–(—-)—
  ————)–/—-
  ————(_/-
  —-oooO—-
  —-(—)—-
  —–\–(–
  ——\_)-

  • Happy birthday:

  ╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗─♥──

  ║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗

  ║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║

  ╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║

  ────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═♥

  ஜ۩۞۩ஜ YOUR NAME HERE ஜ۩۞۩ஜ

  ↓ ở dưới có gì hay kìa ;)) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  (¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯) ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*
  ░░░░M░E░R░R░Y░░░░ C░H░R░I░S░T░M░A░S░░░░░░


  (▒)(▒)_______███☼████___(░)(░)
  (▒)(▓)(▒)__ ███__ ██████ (░)(▒)(░)
  _(▒)(▒)___██____███▒████ (░)(░)
  _________██____███▒▒▄▒
  __________██____█▒▒▒▒▒▒
  ___________██____ █▒▒▒♥__(░)(▒)
  ____________██_____▒▒___(▒)(█)(░)
  ____________ ██____▒▒_____(░)(▒)
  _____________██__▓▓▒▓______█
  ________█✯ _██ ▓▓▓▒▒▒▓____█_█
  _(░)(░)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓▓__ █▀
  (░)(▒)(░)______▓▓_▓▓▓▓▓▓___█
  _(░)(░)_____ _▓▓_▓▓▓▓▓_____ █
  ___________ ▓▓__▓▓▓▓_▓____▒░
  __________ ▓▓__▓▓▓▓___▓__▓▒
  _________ ▓▓___███❋█__▓▓_
  ________▒▒__ ♥▒▒♥▒▒♥▒
  _______░___ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥
  __________ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒
  _________♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
  ________♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥
  ______ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒
  _______________▓▓ ▓▓
  _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
  (▒)(▓)(▒)_______▓▓__▓▓
  _(▒)(▒)_________▓▓__ ▓▓
  _______________▓▓__▓▓
  _______________▓▓ ▓▓
  _______________▓▓▓
  ______████████▓
  _______█☼█___██____(░)(░)
  ______███____ ██__ (░)(▒)(░)
  ______█_______██____(░)(░)
  ______________█☼█
  ______________█▀██▄
  Hình Ghép bằng ký tự tạo ảnh rồng cực đẹp
  _ _________________________________________________,d888*`_______ _______________________________________________,d888`__________ _____________________________________________,d888`____________ ____________________________________________,d88`______________ __________________________________________,d88`________________ _________________________________________,d8`__________________ _______________________________________,d8*____________________ _____________________________________,d88*_____________..d**`__ ___________________________________,d88`_________..d8*`________ _________________________________,d888`____..d8P*`_____________ _________________________._____,d8888*8888*`___________________ _______________________,*_____,88888*8P*_______________________ _____________________,*______d888888*8b._______________________ ___________________,P_______dP__*888.*888b.____________________ _________________,8*________8____*888__`**88888b.______________ _______________,dP________________*88___________*88b.__________ ______________d8`__________________*8b_______________*8b.______ ____________,d8`____________________*8.__________________*88b._ ___________d8P_______________________88._______________________ _________,88P________________________888_______________________ ________d888*_______.d88P____________888_______________________ _______d8888b..d888888*______________888_______________________ _____,888888888888888b.______________888_______________________ ____,8*;88888P*****788888888ba.______888_______________________ ___,8;,8888*________`88888*_________d88*_______________________ ___)8e888*__________,88888be._______888________________________ __,d888`___________,8888888***_____d888________________________ _,d88P`___________,8888888Pb._____d888`________________________ _888*____________,88888888**___.d8888*_________________________ _`88____________,888888888____.d88888b_________________________ __`P___________,8888888888bd888888*____________________________ _______________d888888888888d888*______________________________ _______________8888888888888888b.______________________________ _______________88*._*88888888888b.________.db__________________ _______________`888b.`8888888888888b._.d8888P__________________ ________________*888b.`*8888888888P***7888888888888e.________ __________________88888b.`********.d8888b**`88888P*___________ __________________`888888b_____.d88888888888**`8888.__________ ___________________)888888.___d888888888888P___`8888888b._____ __________________,88888*____d88888888888**`____`8888b________ _________________,8888*____.8888888888P`_________`888b._______ ________________,888*______888888888b…__________`888P88b.___ _______.db.___,d88*________88888888888888b_________`8888______ ___,d888888b.8888`_________`*888888888888888888P`___`888b.____ __*****8888b**`______________`***8888P*“8888`_______`8888b._ _______/**88`_________________.ed8b..__.d888P`__________`88888 ____________________________d8**888888888P*_______________`88b ___________________________(*“,d8888***`__________________`88

   
  DOWNLOAD BẢN ĐẦY ĐỦ NHẤT TẠI ĐÂY
  download now
  LINK FSHARE Hoặc LINK SHARE.VNN.VN

Chia sẻ trang này

Text Link: |Ban iPhone cu |Jailbreak iOS 9.3.3 |Tai lieu Swift Tieng Viet |Tao Boot USB |Antamedia Hotspot 4 Full Crack |Proshow Producer 7 Full Crack |Chu ky mau dep |Kiem tien tren mang |Ghost win 7 Full Soft |Ghost win 10 Full Soft |Ghost win XP Full Soft |Game Offline cho PC |Game Sex PC |Game nhap vai luyen level |Game ban sung Offline |Game dan tran Offline |Game nhap vai hay |Hack Asphalt 8 |Hack ban ga 5 |Hack ban ga 6 |Game dua xe Offline |Tool tăng view Youtube |Kiếm tiền trên Youtube |SEO đề xuất Youtube |Kháng cáo Youtube |FPlus 4.8 Full Crack |GPlus 4.7 Full Crack |Đồ chay |Ẩm thực chay |Đồ chay Hà Nội |Nhà hàng chay |Nhà hàng chay Hà Nội |Vị Lai Chay |Nhà hàng buffet chay |Lẩu chay Hà Nội |Cơm chay văn phòng Hà Nội |Sitemap