[Cấu trúc dữ liệu] Thuật toán cài đặt danh sách Liên kết đơn (Node) trong C++

Thảo luận trong 'C/C++/C#' bắt đầu bởi Trương Minh Dương, 18/11/15.

Lượt xem: 2,276

 1. Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong các cách cài đặt danh sách tuyến tính trong C++, đó là sử dụng danh sách móc nối đơn (Node).

  Khi nào thì sử dụng danh sách liên kết đơn trong C++?
  • Khi ta không biết kích thước của dữ liệu hãy dùng con trỏ và bộ nhớ động;
  • Khi không biết kiểu dữ liệu hãy dùng con trỏ void;
  • Khi không biết số lượng dữ liệu hãy dùng danh sách móc nối.

  Với kiểu danh sách móc nối trong C++ ta có các khái niệm sau:
  • first: trỏ vào ô đầu tiên của danh sách, ô first không lưu trữ phần tử nào cả. Trong trường hợp danh sách rỗng thì con trỏ của first = NULL.
  • q: phần tử bất kì mà con trỏ trỏ tới.
  • q->next: con trỏ trỏ vào ô ngay sau phần tử q.
  Đầu tiên ta sẽ xây dựng hàm struct để làm việc với kiểu danh sách liên kết đơn: ở đây mình lấy ví dụ cụ thể với kiểu số nguyên.

  Mã:
  truct Node{
    int data;      //Giá trị của ô được trỏ vào
    Node* next;     //Con trỏ chỉ đến vị trí tiếp theo
  };
  Node* first;
  Để xây dựng các hàm, giả sử ban đầu ta có 1 file dữ liệu "input.txt" mình lưu ở ổ D như sau:

  Mã:
  7 8 4 5 9 10 13 7 9 -1 //kết thúc bằng phần tử -1
  Ban đầu ta sẽ xây dựng 1 hàm để đọc dữ liệu từ file.

  Mã:
  void readData(char* fn){
    FILE* f = fopen(fn,"r");
   
    while (1){
     
      fscanf(f,"%d",&x);
      if (x == -1) break;
      first = insertLast(x,first);
    }
    fclose(f);
  }
  Bắt đầu với hàm đầu tiên là hàm chèn phần tử vào sau 1 phần tử bất kì vào trước 1 phần tử trong danh sách:
  Để dễ hiểu hàm insert được mô tả như sau:


  http://www.mediafire.com/?nh5g8be463brqnb

  [​IMG]
  Mã:
  Node* insert (int x, int y, Node* first){
    Node* q = new Node;
    q->data = y;
    if (first == NULL)
      return q;
    Node* p=first;
    while(p!= NULL && (p->next)->data!=x){
      p=p->next;
      }
    Node*qr=p->next;
    p->next=q;
    q->next=qr;
  }
  
  Hàm tính tổng giá trị các nút:
  Mã:
  int Sum (Node* first){
    int T = 0;
    while (first != NULL){
      T += first->data;
      first = first->next;
    }
    return T;
  }

  Hàm loại bỏ 1 phần tử trong danh sách:  [​IMG]
  Mã:
  void remove (int x, Node* p){
    while (p != NULL && (p->next)->data != x){
      p = p->next;
    }
    if (p->next == NULL) return;
    Node* q = new Node;
    q = p->next;
    p->next = q->next;
    delete q; 
  }


  Với mỗi lần thực hiện hàm ta đều phải có lệnh để in ra danh sách vừa được thay đổi
  Hàm in ra các giá trị như sau:
  Mã:
  void printList(Node* first){
    Node* p = first;
    while (p != NULL){
      printf("%d  ", p -> data);
      p = p -> next;
    }
  }
  
  Tổng hợp lại các hàm, ta có chương trình cho danh sách nối đơn như sau:

  Mã:
  #include <stdio.h>
  
  struct Node{
    int data;
    Node* next;
  };
  
  Node* first = NULL;
  
  Node* insertLast(int x, Node* first){
    Node* q = new Node;
    q -> data = x;
    q -> next = NULL;
  if (first == NULL){
    first = q;
    return first;
  }
    Node* p = new Node;
    p = first;
    while (p-> next != NULL){
      p = p->next;
    }
    p->next = q;
    return first;
  }
  void readData(char* fn){
    FILE* f = fopen(fn,"r");
    while (1){
      int x;
      fscanf(f,"%d",&x);
      if (x == -1) break;
      first = insertLast(x,first);
    }
    fclose(f);
  }
  Node* insert (int x, int y, Node* first){
    Node* q = new Node;
    q->data = y;
    if (first == NULL)
      return q;
    Node* p=first;
    while(p!= NULL && p->data!=x){
      p=p->next;
      }
    Node*qr=p->next;
    p->next=q;
    q->next=qr;
  }
  
  
  
  void remove (int x, Node* p){
    while (p != NULL && (p->next)->data != x){
      p = p->next;
    }
    if (p->next == NULL) return;
    Node* q = new Node;
    q = p->next;
    p->next = q->next;
    delete q; 
  }
  
  
  
  
  int Sum (Node* first){
    int T = 0;
    while (first != NULL){
      T += first->data;
      first = first->next;
    }
    return T;
  }
  
  
  void printList(Node* first){
    Node* p = first;
    while (p != NULL){
      printf("%d  ", p -> data);
      p = p -> next;
    }
  }
  int main (){
    char input[50]="D:/input.txt";
    readData(input);
   
    printf ("Read data OK!");
    printf ("n");
    printf ("Danh sach ban dau: ");
    printList(first);
    printf ("n");
    printf ("Tong bang %d",Sum(first));
    printf ("n");
    remove (4, first);
    printf ("Danh sach sau khi xoa phan tu 4: ");
    printList(first);
    printf ("n");
    insert (10,1000, first);
    printf ("Danh sach sau khi chen 1000 vao sau 10: ");
    printList(first);
   
  }
  Ngoài các hàm được giới thiệu ở trên, các bạn cũng có thể xây dựng thêm nhiều hàm khác tùy thuộc vào yêu cầu.

  Các bạn có thể đọc thêm cách sử dụng Cygwin để dịch chương trình C++ tại đây:

  http://minhduongit.com/huong-dan-su-dung-cygwin-dich-chuong-trinh-cc-bang-cygwin/

  Chúc mọi người thành công!!!
   
  DOWNLOAD BẢN ĐẦY ĐỦ NHẤT TẠI ĐÂY
  download now
  LINK FSHARE Hoặc LINK SHARE.VNN.VN

Chia sẻ trang này

Text Link: |Ban iPhone cu |Jailbreak iOS 9.3.3 |Tai lieu Swift Tieng Viet |Tao Boot USB |Antamedia Hotspot 4 Full Crack |Proshow Producer 7 Full Crack |Chu ky mau dep |Kiem tien tren mang |Ghost win 7 Full Soft |Ghost win 10 Full Soft |Ghost win XP Full Soft |Game Offline cho PC |Game Sex PC |Game nhap vai luyen level |Game ban sung Offline |Game dan tran Offline |Game nhap vai hay |Hack Asphalt 8 |Hack ban ga 5 |Hack ban ga 6 |Game dua xe Offline |Tool tăng view Youtube |Kiếm tiền trên Youtube |SEO đề xuất Youtube |Kháng cáo Youtube |FPlus 4.8 Full Crack |GPlus 4.7 Full Crack |Sitemap